Δήλωσε Συμμετοχή

  Βήμα 1
 • Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

 • * Υποχρεωτικά πεδία
 • Βήμα 2 Προαιρετικό
 • Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (στα οποία εκδόθηκε το τιμολόγιο αγοράς)

 • * Υποχρεωτικά πεδία
 • Βήμα 3
 • Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

  (Τα στοιχεία τιμολόγησης του πρόϊντος που συμμετέχει στην κλήρωση)
 • Παρακαλούμε η κάθε φώτογραφία να μην ξεπερνάει τα 9MB
 • Παρακαλούμε η κάθε φώτογραφία να μην ξεπερνάει τα 9MB
 • Παρακαλούμε η κάθε φώτογραφία να μην ξεπερνάει τα 9MB
  • Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

  • Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΙΝΕ Η ΑΓΟΡΑ

 • * Υποχρεωτικά πεδία
 • Βημα 4
 • ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

  PIONEER ® SEED CORN

 • * Υποχρεωτικά πεδία
 • Βήμα 5
 • Με την υποβολή της παρούσας ο Συμμετέχων Παραγωγός δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των Αναλυτικών Όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό “Corn..άρω & Κερδίζω”, όπως έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Φιλαρέτη Κώτση και είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (www.cornaromecorteva.gr). Επισημαίνεται ότι η παρούσα φόρμα ισχύει μόνο εάν έχουν συμπληρωθεί ορθά όλα τα στοιχεία της, ταυτίζονται τα στοιχεία του εκδοθέντος παραστατικού με τα δηλωθέντα στοιχεία τιμολόγησης και έχουν όλα κατατεθεί ηλεκτρονικά.

 • Μελέτησα, κατανόησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. *
 • Μελέτησα, κατανόησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα την δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, όπως περιγράφεται εδώ *
 • * Υποχρεωτικά πεδία
 •